cms

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 

1.

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://sklep-artcop.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.

Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

ARTCOP

ul. Łubinowa 4

O3-878 Warszawa

NIP: 113-047-35-71

 

3.

Kontakt:

tel: +48 22 619 15 67

e-mail: info@sklep-artcop.eu

 


4.

Zakup w sklepie internetowym http://sklep-artcop.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę ArtCOP Anna Skowrońska z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4.
Dane te są przetwarzane w celu obsługi handlowej związanej z prowadzoną przez spółkę ArtCOP działalności biznesowej a także w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie usług i handlu. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie ma charakter całkowicie dobrowolny.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy ArtCOP jakim jest marketing produktów i usług własnych. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe i biznesowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią.
Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia.
Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub Państwa firmą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

5.

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia standardowo realizowane są w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, należy jednak pamiętać, że istnieją towary w sklepie gdzie termin realizacji może się przedłużyć do 7 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych.

8.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, firma ARTCOP zastrzega sobie prawo do wstrzymania procedury sprzedaży, a w zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą realizowane.

10.

Firma ARTCOP zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://sklep-artcop.eu są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12.

Firma ARTCOP wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

13.

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i bezpośrednią z możliwością odbioru osobistego.

Wysyłka:

Wysyłkę można zlecić za pośrednictwem firm wysyłkowych udostępnionych w sklepie. Koszty dostawy są podane podczas składania zamówienia. W przypadku zakupu z dostawą koszty dostawy pokrywa kupujący (konsument).

Odbiór Osobisty:

Odbiór osobisty jest możliwy jedynie w miejscu i przy zachowaniu warunków opisanych w pkt. 14 regulaminu lub w zakładce Wysyłka.

 

14.

Odbiór Osobisty odbywa się w siedzibie firmy: ARTCOP przy ul. Łubinowa 4 (magazyn nr 6); 03-878 WarszawaPrzed przybyciem należy skontaktować się telefonicznie: tel. 22 619 15 67 lub mailowo: info@sklep-artcop.eu w celu ustalenia terminu odbioru. W przeciwnym wypadku towar przygotowany jest nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakupu (maksymalny czas realizacji - patrz w pkt.7 regulaminu).

 

III. Procedura odstępienia od umowy i procedura reklamacji

 

15.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@sklep-artcop.eu. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: ARTCOP wyroby z plexi; ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE SPRZEDAJĄCEGO
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………
…………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Użytkownika……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedaży online w Sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

1) Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2) Inny – ugoda zawarta e-mailem lub korespondencją tradycyjną pomiędzy sprzedającym i kupującym.

 

Życzymy udanych zakupów - Obsługa Sklepu.